Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте! Сегодня Среда, 10.08.2022г.
| RSS

Технологическая оснастка, захваты магнитные, металлообработка...

  Нефтедобывающее оборудование, дезинтеграторы, передовые технологии...  

Главная Продукция Контактная информация Войти Вход
Меню сайта
Друзья сайта
Прогноз погоды

GISMETEO: Погода по г. Краматорск
Категории раздела
Информация для акционеров [44]
Информация для акционеров
3.4. Основні види діяльності

28.41 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ МАШИН
25.61 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ
25.62 МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 923 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 64 86

у т.ч. в касі 231 -- --

в іноземній валюті 240 144 --

Інші оборотні активи 250 -- --

Усього за розділом II 260 2655 2702

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Баланс 280 3481 2859

На початок звітного На кінець звітного
Пасив Код рядка
періоду періоду ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 903 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, Краматорська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

3.3.2. МФО банку 335548
3.3.3. Поточний рахунок 26006190023001
3.3.4. Найменування банку (філії, Краматорська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті < ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 923 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

З якої причини було змінено аудитора ?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів X
Інше д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія аб ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 907 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідан ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 879 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 64 86

у т.ч. в касі 231 -- --

в іноземній валюті 240 144 --

Інші оборотні активи 250 -- --

Усього за розділом II 260 2655 2702

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Баланс 280 3481 2859

На початок звітного На кінець звітного
Пасив Код рядка
періоду періоду ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 919 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виник Непогашена Відсоток за Дата
нення частина боргу корист. коштами погашення
(тис.грн.) (% річних)

Кредити банку, у тому числі : X 0.00 X X

Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X 0.00 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним X 0.00 X X
випуском):

за сертифікатам ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 939 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 34 осiб.Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв,
якi працюють на умовах неповного робочого часу не має. Фонд оплати працi за 2012 рiк
становить 1 008 тис.грн., а за 2011 рiк склав 287 тис. грн тис.грн. Вiдносно
попереднього року фонд оплати працi за звiтний перiод збiльшився, ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 916 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Гордiєнко Віталій Леонідович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1 ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 922 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Серія, номер, дата Дата Кількість Від загал. Кількість за видами акцій
Посада П.І.Б. посадової особи видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав до реєстру пред'явника вані в. на
іменні пред'явн
Голова Наглядової ради Гордiєнко Віталій д/в д/в д/в 02.07.2004 225429 11.67155076006 225429 0 0 0
Леонідови ... Читать дальше »
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 869 | Добавил: chepula | Дата: 08.05.2013

« 1 2 3 4 5 »
Наша гордость
Станок-качалка
Новости, архив записей
Все новости
Календарь
«  Август 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Реклама

Здесь могла бы быть Ваша реклама!

Разарботано Dok©
2022
Конструктор сайтов - uCoz