Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте! Сегодня Вторник, 19.02.2019г.
| RSS

Технологическая оснастка, захваты магнитные, металлообработка...

  Нефтедобывающее оборудование, дезинтеграторы, передовые технологии...  

Главная Продукция Контактная информация Войти Вход
Меню сайта
Друзья сайта
Прогноз погоды

GISMETEO: Погода по г. Краматорск
Категории раздела
Информация для акционеров [44]
Информация для акционеров
Главная » 2013 » Май » 9 » зміст
14:59
зміст
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод
емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 674 | Добавил: chepula | Рейтинг: 0.0/0
Наша гордость
Станок-качалка
Новости, архив записей
Все новости
Календарь
«  Май 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Реклама

Здесь могла бы быть Ваша реклама!

Разарботано Dok©
2019
Конструктор сайтов - uCoz