Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте! Сегодня Среда, 14.11.2018г.
| RSS

Технологическая оснастка, захваты магнитные, металлообработка...

  Нефтедобывающее оборудование, дезинтеграторы, передовые технологии...  

Главная Продукция Контактная информация Войти Вход
Меню сайта
Друзья сайта
Прогноз погоды

GISMETEO: Погода по г. Краматорск
Категории раздела
Информация для акционеров [44]
Информация для акционеров
Главная » 2013 » Апрель » 5 » Про підсумки голосування на загальних зборах 25.03.2013 р.
10:23
Про підсумки голосування на загальних зборах 25.03.2013 р.
м. Краматорськ 03 квітня 2013 р.


Протокол №1/2013


про підсумки голосування до Протоколу №1/2013 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Оснастка» які відбулися 25 квітня 2013 року з 13-00 до 15-00 години за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ Донецької області, вул. Орджонікідзе, буд.10, кабінет директора.

Протокол складений згідно вимог статті 45 Закону України « Про акціонерні товариства »


Реєстрація акціонерів була проведена «25» березня 2013 року з 12-00 до13-00 години за місцем проведення зборів.


Голова чергових Загальних

зборів акціонерів Нудненко Анатолій Петрович


Секретар чергових Загальних зборів

акціонерів Рудков Павло Анатолійович


Склад лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Кривчикова Валентина Олександрівна


Член комісії

Іщук Анатолій Філімонович


 

Голова реєстраційної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна

Член реєстраційної комісії Смолінська Світлана Франківна


Чергові загальні збори акціонерів скликані рішенням Наглядової ради Товариства від 08.02.2013 р. відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Голова реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» Кривчикова Валентина Олександрівна повідомляє присутніх акціонерів на чергових Загальних зборах:

Реєстраційною комісією 25.03.2013 року з 12-00 години до 13-00 години проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА».

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково виробниче підприємство «Оснастка» складеного відповідно до чинного законодавства України депозитарієм ПРИВАТНЕ АК-ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889.


 

Відповідно до Переліку загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів товариства станом на 19 березня 2013 року складають – 82 ( вісімдесят два ) акціонера , які володіють акціями загальною кількістю 1 931 440 ( один мільйон дев’ятсот тридцять одна тисяча чотириста сорок ) акцій, які надають акціонерам 1 931 440 голосів.


Згідно п.1 Статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства" одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного Голосування, яке відповідно до питань Порядку денного на цих зборах не використовується.Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 24акціонери, які мають 1 689 230 голосів, що становить 87, 4 відсотки від загальної кількості голосів.


2. Згідно п.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний і складає 87, 4 відсотків від загальної кількості голосів.


Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій , необхідна кількість голосів становить – 844 615+1,та дорівнює 844 616 голосів .


Для вирішення питань порядку денного, які потребують для прийняття рішення більш як 3/4 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, необхідна кількість голосів становить – 1 266 922,5 +1, та дорівнює 1 266 924 голоси .


Голова Наглядової Ради ПАТ «НВП «ОСНАСТКА», Гордієнко Віталій Леонідович інформує присутніх на чергових Загальних зборах:

На підставі протоколу реєстрації акціонерів і повідомлення голови реєстраційної комісії про наявність кворуму для проведення чергових Загальних зборів акціонерів оголошую чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «НВП «ОСНАСТКА», відкритими.

Переходимо до розгляду питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «НВП «ОСНАСТКА»,

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення та голосування загальних зборів акціонерів.


3а. Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 та 2012 роки.


4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011р. і директора ПАТ «НВП «Оснастка» за 2012 р.


5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 – 2012 р.р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 – 2012 р.р.

7. Прийняття рішення відносно порядку розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 – 2012 р.р.

8. Затвердження рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «НВП «Оснастка»

за 2011 – 2012 р.р.

9.Прийняття рішення про відміну рішення Про реорганізацію юридичної особи ПАТ "НВП "Оснастка" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю прийнятих по п.4 Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Оснастка», які відбулися 22 листопада 2012 року.

9а. Прийняття рішення про відміну рішення позачергових загальних зборів 22 листопада 2012року про припинення повноважень директора ПАТ «НВП «Оснастка»

10. Про реорганізацію юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

10а. Про порядок і умови здійснення перетворення ПАТ «НВП «Оснастка» в товариство з обмеженою відповідальністю.

11. Про обрання Голови та членів Комісії з питань реорганізації юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка».

12. Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з питань реорганізації юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка».

13. Про дострокове припинення повноважень директора ПАТ «НВП «Оснастка».

14. Затвердження Плану робіт по реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

15. Затвердження Положення про викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію Пат «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю

16. Затвердження Положення про порядок та умови обміну акцій акціонерів на письмові зобов’язання про визначення відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» та визначення порядку, та строків повідомлення акціонерів про порядок реалізації права обов’язкового викупу акцій.

17. Про визначення терміну для звертання кредиторів з вимогою виконання зобов’язань

ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» по кредитам.

18. Про затвердження найменування ново утворюваного товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» - скорочено ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».


19.Про порядок визначення переліку акціонерів ТОВ «НВП «ОСНАСТКА», які мають право брати участь в установчих зборах та підписання Статуту ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».


Згідно з регламентом проведення Чергових загальних зборів рішення з питань 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 10, проводиться відкритим голосуванням підніманням рук з Мандатами. При цьому лічильна комісія враховує Прізвище, Ім’я та по Батькові голосуючого та його кількість голосів.

Голосування про прийняття рішення з питання 15 Порядку денного проводиться бюлетенем.


Голосування про прийняття рішення з питань Порядку денного 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, прийняти простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цих питань акцій. Для прийняття рішення потрібна мінімальна кількість голосів складає - 844 616 голосів.


Голосування про прийняття рішення з питань 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Порядку денного прийняти більше ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цих питань акцій. Для прийняття рішення потрібна мінімальна кількість голосів складає - 1 266 924 голоси.


Голосування проводиться за принципом: одна акція — один голос. Кожен акціонер має при голосуванні кількість голосів, що дорівнює кількості належних йому акцій.

Форми Мандату та Бюлетеня для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Протокол від 04.03.2013 р.


Голова Наглядової ради Гордієнко Віталій Леонідович запропонував розпочати роботу чергових загальних зборів з розгляду питань Порядку денного:


 


З першого питання Порядку денного


Обрання лічильної комісії.


Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії


підводить і оголошує за дорученням Наглядової ради реєстраційної комісії Смолінська Світлана Франківна .

Проект рішення:Обрати лічильну комісію в складі двох осіб:

Кривчикова Валентина Олександрівна – Голова комісії

Іщук Анатолій Філімонович _ член комісії.


З другого питання порядку денного


Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Нудненко Анатолія Петровича

Обрати Секретарем зборів Рудкова Павлв Анатолійовича


Підсумки голосування по другому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З третього питання порядку денного


. Затвердження порядку (регламенту) проведення та голосування у загальних зборах акціонерів.


Проект рішення:

Затвердити Порядок (регламент) проведення та голосування загальних зборів акціонерів,

Затвердити форму Мандата і Бюлетеня.:


Порядок (регламент) проведення та голосування загальних зборів акціонерів


1. Розгляд питань порядку денного:

- основна доповідь – до 15 (п’ятнадцяти) хвилин;

- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

- відповіді на запитання – загалом не більше 15 (п’ятнадцяти) хвилин

( до 2 (двох) хвилин на одне запитання);

- виступи – до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин кожен виступ).

2. Проведення безперервної роботи Загальних зборів протягом 2 (двох) годин.

3. Роботу Загальних зборів організувати з виступів і пропозицій по суті питань порядку

денного.

4. Заяви на виступи, а також пропозиції з обговорюваних питань порядку денного

власникам акцій і повноважним представникам акціонерів подавати секретарю у

письмовій формі.

5. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів. Стаття 43 ЗУ «Про акціонерні

товариства» вимагає голосування бюлетенями в трьох випадках:

5.1. кількість акціонерів перевищує 100 осіб;

5.2 якщо товариство здійснило публічне розміщення акцій

5.3. При голосуванні з питань про обов'язковий викуп акціонер ним товариством акцій на вимогу акціонерів згідно статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Оскільки кількість акціонерів ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» на дату проведення зборів менше 100 осіб і товариство не здійснило публічне розміщення акцій

ЗУ «Про акціонерні товариства» зобов’язує в даному випадку голосувати бюлетенями

по питанню про обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів,

голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «НВП «ОСНАСТКА».

Таким чином, рішення з питань 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

17, 18, 10, проводиться відкритим голосуванням підніманням рук з Мандатами. При

цьому лічильна комісія враховує Прізвище, Ім’я та по Батькові голосуючого та його

кількість голосів.

Голосування про прийняття рішення з питання 15 Порядку денного проводиться бюлетенем.


Голосування про прийняття рішення з питань Порядку денного 1, 2, 3, 3а, 4,

5, 6, 7, 8, прийняти простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цих питань акцій;


Голосування про прийняття рішення з питань 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19 Порядку денного прийняти більш ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування проводиться за принципом: одна акція — один голос. Кожен акціонер має при голосуванні кількість голосів, що дорівнює кількості належних йому акцій.

Форми Мандату та Бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З питання порядку денного 3а.


Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 та 2012роки


Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011.

Затвердити річний звіт ПАТ «НВП «Оснастка» за 2012.


Підсумки голосування по питанню 3а порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З четвертого питання порядку денного


Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління ПАТ «НВП «Оснастка»

за 2011р. і директора ПАТ «НВП «Оснастка» за 2012 р.


Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011р. і директора

ПАТ «НВП «Оснастка» за 2012 р. і напрямки роботи по підвищенню ефективності

діяльності підприємства.

Зобов’язати директора ПАТ «НВП «Оснастка» Здора В. О. розробити в квітні 2013 р.

додаткові заходи по підвищенню економічних показників роботи підприємства в 2013 році.


Підсумки голосування по четвертого питання порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


Підсумки голосування:


З п’ятого питання порядку денного


Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «НВП «Оснастка»

за 2011 – 2012 р.р.


Проект рішення:

Затвердити Звіт наглядової ради за 2011р. Роботу признати задовільною

Затвердити Звіт наглядової ради за 2012р. Роботу признати задовільною


Підсумки голосування по п’ятого питання порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З шостого питання порядку денного


Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 – 2012 р.р.


Проект рішення:

Затвердити Звіт наглядової ради за 2011р.

Затвердити Звіт наглядової ради за 2012р


Підсумки голосування по шостого питання порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З сьомого питання порядку денного


Прийняття рішення відносно порядку розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «НВП «Оснастка»


Проект рішення:

Затвердити план покриття збитків за 2011 рік. в сумі 19,0 тис. гривень.

Затвердити план покриття збитків за 2012 рік. в сумі 27,0 тис. гривень


Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З восьмого питання порядку денного

Затвердження рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «НВП «Оснастка» за 2011 – 2012 р.р.


Проект рішення:

Затвердити рішення: не виплачувати дивіденди за 2011рік.

Затвердити рішення: не виплачувати дивіденди за 2012рік.


Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З дев’ятого питання порядку денного

Прийняття рішення про відміну рішення Про реорганізацію юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю прийнятих по п.4 Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Оснастка», які відбулися 22 листопада 2012 року.


Проект рішення:

Відмінити рішення по: п. 4 Про реорганізацію юридичної особи ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю і пов’язані з ним рішення по:

п.5. Про обрання Голови та членів Комісії з питань реорганізації юридичної особи ПАТ «НВП «ОСНАСТКА»,

п.14.Про визначення терміну для звертання кредиторів відносно погашення кредитів позачергових зборів акціонерів ПАТ «НВП «ОСНАСТКА», які відбулися 22 листопада 2012 року.


Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З питання денного п.9а.

Прийняття рішення про відміну рішення позачергових загальних зборів 22 листопада 2012року про припинення повноважень директора ПАТ «НВП «Оснастка» .


Проект рішення:: відмінити рішення позачергових загальних зборів 22 листопада 2012року про припинення повноважень директора ПАТ «НВП «Оснастка» .


Підсумки голосування по питанню 9а порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З десятого питання порядку денного

Про реорганізацію юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Реорганізувати юридичну особу Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю -ТОВ.


Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З питання порядку денного 10а.

Про порядок і умови здійснення перетворення ПАТ «НВП «Оснастка» в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Затвердити Порядок і умови здійснення перетворення ПАТ «НВП «Оснастка» в товариство з обмеженою відповідальністю.


Підсумки голосування по питанню 10а порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З одинадцятого питання порядку денного.

Про обрання Голови та членів Комісії з питань реорганізації юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка».


Проект рішення:

Обрати Голову та членів комісії в складі:
  • Здор Віктор Олексійович- Голова комісії – ІПН 1358409855
  • Сміянов Віктор Григорович – замісник Голови комісії – ІПН 1884413878
  • Левченко Олександр Микитович - член комісії – ІПН 1710400054
  • Чикота Тетяна Віктрівна - член комісії – ІПН 2181407069
  • Смолінська Світлана Франківна - член комісії – ІПН 2247413909
  • Кривчикова Валентина Олександрівна – член комісії – ІПН 2078013540

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


 
З дванадцятого питання порядку денного.

Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з питань реорганізації юридичної особи ПАТ «НВП «Оснастка».


Проект рішення: Голові та членам комісії з реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» надати повноваження в обсязі повноважень визначених в Статуті товариства для директора та внутрішніми Положеннями для посадових осіб.


Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З тринадцятого питання порядку денного.


Про дострокове припинення повноважень директора ПАТ «НВП «Оснастка».

Проект рішення:

Установити дату припинення повноважень директора з 7-00 26 березня 2013 року.


Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З чотирнадцятого питання порядку денного.

Затвердження Плану робіт по реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю


Проект рішення:

Затвердити План робіт по реорганізації

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Оснастка» (надалі ПАТ «НВП «ОСНАСТКА») в Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Оснастка» (надалі ТОВ» НВП» ОСНАСТКА»).

Етап 1. Провести чергові загальні збори акціонерів для прийняття рішення про реорганізацію ПAT «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

На даному етапі необхідно визначити порядок перетворення: зокрема прийняти рішення про порядок викупу товариством акцій у акціонерів будуть голосувати проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі новоутворюваного товариства з обмеженою відповідальністю , обрати членів та Голову комісії з реорганізації ,визначити порядок і термін вирішення вимог кредиторів.

Етап 2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення загальних зборів акціонерів щодо реорганізації ПAT «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Етап 3. Подання до Донбаського теруправління НКЦПФР документів для зупинення обігу акцій ПAT «НВП «ОСНАСТКА».

Етап 4. Зупинення обігу акцій та опублікування НКЦПФР інформації про зупинення обігу акцій ПAT «НВП «ОСНАСТКА».

Етап 5. Обмін акцій ПAT «НВП «ОСНАСТКА» на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток в товаристві з обмеженою відповідальністю , що створюється.

Етап 6. Вжиття заходів щодо виявлення кредиторів ПAT «НВП «ОСНАСТКА» та розгляд їх вимог.

Етап 7. Проведення загальних (установчих) зборів учасників ТОВ» НВП» ОСНАСТКА» – правонаступника ПAT «НВП «ОСНАСТКА» .

Етап 8. Складання передавального акту.

Етап 9. Оповіщення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів ПAT «НВП «ОСНАСТКА» для затвердження передавального акту, а також організація опублікування повідомлення про проведення зборів у пресі.

Етап 10. Затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів ПAT «НВП «ОСНАСТКА» .

Етап 13. Державна реєстрація ТОВ» НВП» ОСНАСТКА» та державна реєстрація припинення ПAT «НВП «ОСНАСТКА».

Етап 14. Публікація повідомлення про припинення ПAT «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в ТОВ» НВП» ОСНАСТКА» та надання ТОВ» НВП» ОСНАСТКА» документів до Донбаського теруправління НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій .

Етап 15. Видання Донбаським теруправління НКЦПФР розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій ПAT «НВП «ОСНАСТКА» та забезпечення НКЦПФР опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій.


Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна.


З п’ятнадцятого питання денного.

Затвердження Положення про викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію Пат «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.


Проект :Затвердити

Положення про викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію Пат «НВП «ОСНАСТКА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю

Положення про викуп акцій у акціонерів, які не приймали участі в голосуванні або голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство» «ОСНАСТКА»-надалі ТОВ «НВП» ОСНАСТКА».


Викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «НВП «Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю –ТОВ НВП «ОСНАСТКА» здійснюється за ціною 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять коп. ) за одну акцію.


Ринкова ціна викупу акцій у акціонерів, визначена незалежним оцінювачем Кисельовим Ігорем Володимировичем, свідоцтво № 504272 від 05.04.2006 року, на підставі укладеного з ним договору від 26.06.2012 року , як ринкова вартість та затверджена Наглядовою радою-Протокол засідання Наглядової ради від 21.03.2013 року.

Право вимоги викупу акцій ПАТ «НВП «Оснастка» мають акціонери за даними реєстру власників простих іменних акцій ПАТ «НВП» Оснастка» , складеному ПрАТ ВДЦП станом на 24:00 годину 19.03.2013 р.


У строк до 24 квітня 2012 року акціонери, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «НВП» Оснастка» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю»,мають право подати, або надіслати на ім’я голови комісії з реорганізації ПАТ «НВП «Оснастка» письмову вимогу про викуп належних йому акцій ПАТ «НВП» Оснастка» .


Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером, або його уповноваженою особою (із наданням завіреної копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Вимоги акціонера).

До Вимоги акціонера – фізичної особи повинні бути додані копія паспорту (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на час звернення), а також копія довідки про ідентифікаційний податковий номер, виписку Зберігача про кількість та вартість акцій , які належать акціонеру.

Зберігачем акцій ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» в електронному вигляді є ПАТ КБ ПриватБанк м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги,50.

При поданні вимоги персонально акціонер повинен мати при собі паспорт.


Вимога акціонера про викуп належних йому акцій та додані до неї документи, або їх копії, повинні бути подані або надіслані за місцезнаходженням ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» : м. Краматорськ Донецької області, вул. Орджонікідзе, буд.10.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 11.00 до 12.00.

Уповноважена особа ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» – Чепула Микола Романович, контактний телефон - 095 8502107.

В цьому разі договір купівлі-продажу акцій та відповідне розпорядження підписуються сторонами в день подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій за місцезнаходженням Товариства.

До Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій додатково додаються:

  • 3 (три) примірника підписаного з боку акціонера договору купівлі-продажу акцій;
  • 1 (один) примірник відповідного розпорядження для Зберігача, з нотаріально посвідченим підписом на ньому акціонера.


В разі подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій без належним чином заповнених та засвідчених документів (договору купівлі-продажу акцій, розпорядження для зберігача тощо), Вимога акціонера про викуп належних йому акцій вважається неподаною.

Вищевказані документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення адресату через установу зв’язку до закінчення останнього дня строку, передбаченого для подачі Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій  до 22 грудня 2012 року. Якщо останній день строку подачі акціонером Вимоги про викуп належних йому акцій є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.

Своєчасно подані документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» на достатність підстав для викупу та, в разі задоволення вимоги, голова комісії з припинення ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» підписує три примірники договору купівлі-продажу акцій, один з яких направляється продавцю за адресою, вказаною таким продавцем у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій, один – зберігачу, один - ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» .

Зі змістом договору купівлі-продажу акцій, зразком Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій, зразком розпорядження для зберігача, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» у робочі часи товариства.

Порядок оплати викуплених акцій:

На протязі30 днів після надходження на адресу акціонерного товариства Вимоги від акціонера про викуп акцій ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» здійснить сплату вартості акцій акціонерам, які звернулися до нього з письмовою вимогою про викуп належних акціонеру акцій, вимоги яких задоволені комісією з припинення ПАТ «НВП» ОСНАСТКА» . Оплата акцій здійснюється одним із способів, вказаних акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій:

- готівковими грошовими коштами через касу ПАТ «НВП» ОСНАСТКА» за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Орджонікідзе, буд.10

- у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, вказаний акціонером у вимозі про викуп належних йому акцій;

- шляхом перерахування коштів поштовим переказом.


Підсумки голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З шістнадцятого питання денного.


Затвердження Положення про порядок та умови обміну акцій акціонерів на письмові зобов’язання про визначення відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА».

Проект рішення: Затвердити

Положення про порядок та умови обміну акцій акціонерів на письмові зобов’язання, про визначення відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації ПАТ «НВП «ОСНАСТКА».

Обмін простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» буде виконано в два етапи:

На першому етапі, який розпочинається 25 березня 2013 року в обмін на акції Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА « акціонер отримає письмове зобов’язання про видачу відповідної частки с статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА».

Для обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» на письмове зобов’язання про видачу відповідної частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю акціонер подає письмову заяву на ім’я Голови комісії з реорганізації за адресою:

Україна, 84313, м. Краматорськ Донецької області, вул. Орджонікідзе, буд.10, телефон/факс 0 6264 5 02 60.

Заява подається в дозвільній формі, але обов’язково повинна містити такі дані:

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Оснастка» Ідентифікаційний код 13517472 ,

місцезнаходження Україна, 84313, м. Краматорськ Донецької області, вул. Орджонікідзе, буд.10, телефон/факс 0 6264 5 02 60

Заява подається у робочі дні з 9-00 до 15-00 в межах першого етапу обміну акцій на зобов’язання

про видачу відповідної частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА».

До заяви додаються копії наступних документів завірених підписом юридичної особи та скріплених печаткою юридичної особи:

1. виписки з ЄДРПОУ, Статуту, протоколу. Наказу про призначення керівника юридичної особи

2. витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Своєчасно подана заява та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з реорганізації та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера вказану в Заяві, надсилається письмове зобов’язання Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА».

Конвертація акцій в частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється по відношенню 1:1 (одна акція дорівнює одній частці).

На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА « утвореного в результаті перетворення Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА « , здійснюється обмін письмових зобов’язань Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА « на підтвердження чого товариство з обмеженою відповідальністю - правонаступник видає відповідні свідоцтва.

Строк обміну письмових зобов’язань Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника не обмежується.

Обмін акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється таким чином:

Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю дорівнює розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» до перетворення , розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій,належних йому у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» до перетворення.


Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


 


З сімнадцятого питання денного

Про визначення терміну для звертання кредиторів з вимогою виконання зобов’язань

Проект рішення:

Затвердити Порядок і строки визначення терміну для звертання кредиторів з вимогою виконання зобов’язань


Кредитори, вимоги яких до ПАТ «НВП» ОСНАСТКА, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:


забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків,якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.


У разі якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним і зобов’язання ПАТ «НВП» ОСНАСТКА» переходять до новоутворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде правоприємником ПАТ «НВП «ОСНАСТКА» по всім правам та зобов’язанням, в тому числі буде збережено місцезнаходження та ідентифікаційний код ПАТ «НВП» ОСНАСТКА».


Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З вісімнадцятого питання порядку денного


Про затвердження найменування новостворюваного товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» - скорочено ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».


Проект рішення на голосування:

Затвердити найменування новостворюваного товариства:


Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» - скорочено ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».


Підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


З дев’ятнадцятого питання порядку денного


Про порядок визначення переліку акціонерів ТОВ «НВП «ОСНАСТКА», які мають право брати участь в установчих зборах та підписання Статуту ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».

Проект рішення:

Участь в установчих зборах та підписання Статуту ТОВ «НВП «ОСНАСТКА» мають право акціонери, які зареєструвалися як учасники установчих зборів ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».

Всі інші акціонери мають право вступу до ТОВ «НВП «ОСНАСТКА» і право в любий термін обміняти зобов’язання Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «ОСНАСТКА» на частки у статутному капіталі ТОВ «НВП «ОСНАСТКА».


Підсумки голосування по дев’ятнадцятому питанню порядку денного підводить лічильна комісія і оголошує Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


По всім питанням порядку денного рішення прийняті одностайно, з додержанням вимог до голосування ЗУ «Про акціонерні товариства», а також визначених в регламенті цих зборів.


Голова лічильної комісії Кривчикова Валентина Олександрівна


Член комісії

Іщук Анатолій Філімонович8:07 11.04.2013
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 577 | Добавил: chepula | Рейтинг: 5.0/1
Наша гордость
Станок-качалка
Новости, архив записей
Все новости
Календарь
«  Апрель 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Реклама

Здесь могла бы быть Ваша реклама!

Разарботано Dok©
2018
Конструктор сайтов - uCoz